0730010101 info@p2.iproc.eu

Parteneriat strâns cu părinții

Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a instituției noastre și familiei. Interesul comun determină o mișcare de apropiere în dublu sens, familie – afterschool, afterschool – familie. Familia reprezintă un partener ideal, de aceea oferim ocazii frecvente și varietate de a se implica în program. Eccipa de educatori cu bunăvoința și competența poate avea abilitatea de a face din orice parinte un colaborator. Rezultatele concrete sunt dovada avantajului colaborării.