0730010101 info@p2.iproc.eu

Maria Marinescu

5 ani experiență în domeniu
Competenţe şi abilităţi sociale, aptitudini de comunicare și cooperare. Profesor învățământ preșcolar