0730010101 info@p2.iproc.eu

Dorin Puntea

Profesor educație fizică

Experiență: Organizator de concursuri sportive școlare și extrașcolare, participant la competiții internaționale.

Politicos, serios, ambițios.